112,286 egyedi látogató
Abu Bakr As-Siddiq (Az Igazság embere)
Abu Bakr (Radi Allahu Anhu – Allah legyen vele elégedett!) neve Abdullah ibn ‘Uthman ibn ‘Amir volt és a Qurejsh törzsből származott. Abdullah bin Abu Qahafa néven is ismeretes. Ibn Kathir említi a 'Sorrend és a Kezdet és Vég pontosítása' című könyvében a 17.oldalon, ”az első aki a Próféta (saw) családjából elfogadta az Iszlámot, toleráns, türelmes és határozott volt. Nagylelkű volt és bátor és nehéz helyzetekben határozott véleményű. A bizalma és Allah igéreteiben való hite rendíthetetlen volt. Jámbor, vallásos emberként élt, aszkétikusan ebben a világi életben, és vágyta azt ami Allah-nál van. A Próféta (saw) egyik legközelebbi Társa volt.”

Abu Bakr jellemvonásai

Abu Bakr iszlámra térése nagyban segítette a muszlimokat, mert sok híres ember követte őt mint például Abdul Rahman ibn Auf, Sa’d ibn Abi Waqas, ‘Uthmân ibn Affân, az-Zubair ibn al-Awwâm, és Talha ibn ‘Ubeidu-Allah. Azon a napon amikor az Iszlámra tért, 40000 dirhamja volt amit ő azon a napon Allah útján költött el. Ibn Al-Jawzi mondta: Abu Bakr természetes karaktere jól ismert az ő vallásossága, istenfélelme, aszketizmusa és szerénysége által. Mielőtt kalifa lett, a birkákat fejte a lakónegyedben. Egyik reggel miután már kalifaként lett elismerve a piacon sétált. Egy fiatal nő a lakónegyedből mondta: ”Most már nem fogja az állatainkat fejni” - amire ő azt válaszolta: „Nem, továbbra is megfejem az állatokat nektek. Remélem ez a dolog nem fog engem megváltoztatni.” (At-Tabsirah [a felvilágosodás] 1/400)
Ash-Shu’abi mondta: A Mindenható Allah kiválasztotta (megáldotta) Abu Bakr-t a következő négy jellegzetességgel amivel mások nem rendelkeztek:

- A Mindenható As-Siddiq-nek hívta és senki mást nem neveztek így.
- A Próféta (saw) társa volt a barlangban (a kivándorlás útján)
- A Próféta (saw) társa volt a kivándorlás útján
- A Próféta (saw) idejében Ő (saw) utasította Abu Bakr-t, hogy vezesse az imát és a muszlimok is jelen voltak és tanúsították ezt.

Allah-ért felszabadított számos megkínzott és elnyomott rabszolgát mint Bilal. Al-Hakim jelentette  al-Mussayyib-tól, hogy 'Abu Bakr olyan volt a Prófétának (saw) mint egy tanácsadó, akivel tanácskozik minden kérdésben. Ő volt a második, aki felvette az Iszlámot, ő volt a második a barlangban, ő volt a második a Badri csatában, és a második aki a sírba ment. Allah Küldötte (saw) soha nem hozott senkit sem maga elé.' (As Suyuti - A Kalifák története 56.o)

Abu Bakr elkötelezettsége az Allah útján való költekezésben

Umar ibn al-Khattab (raa) mondta: ’Egy napon Allah Küldötte (saw) utasított bennünket, hogy adakozzunk. Volt néhány tulajdonom, így azt mondtam: 'ma túlteszek Abu Bakr-on, ha valamely napon túlteszek rajta… ezért elhoztam a tulajdonom felét.' Allah Küldötte (saw) megkérdezett: ’Mit hagytál a családodnak?’ Azt válaszoltam: ’Ugyanannyit’. Abu Bakr elhozott mindent amije volt. Allah Küldötte (saw) megkérdezte őt: ’Mit hagytál a családodnak?’ Ő azt válaszolta: ’Allah-ot és az Ő Küldöttét hagytam nekik’. Én azt mondtam: ’Nem fogok többet versenyezni vele semmiben’. (Abu Dawud 1678 és at-Tirmidhi 3675.)

Abu Bakr említése a Koránban:

Ibn al Jawzi mondja, hogy egyöntetű megegyezés van a vallástudósok között, hogy az alábbi versek a Koránban Abu Bakr-ról lettek kinyilatkoztatva:

„De az istenfélő el lesz távolítva tőle [a pokoltól],
aki a vagyonából ad, hogy megtisztítsa magát,
és nem viszonzásul a szívességekért, amiket kapott.
Csak azért, hogy Legmagasztosabb Ura Arcát keresse.
És bizony, hamarosan elégedett lesz [a Paradicsomban].”

92:17-21

Abu Bakr említése a Próféta (saw) hadiszaiban

A következő néhány a Próféta (saw) hadíszából ahol ő Abu Bakr-t dícsérte:
Amr ibn al-’As (raa) elbeszélése alapján, megkérdezte a Prófétát (saw): ’Ki az akit Te (saw) a legjobban szeretsz?’ Ő azt felelte ’Aisha’. Én megkérdeztem: ’A férfiak közül?’ Ő azt válaszolta: ’Az ő apja’.
Anas (raa) elbeszélése alapján. A Próféta (saw) felment az Uhud hegyére Abu Bakr, ‘Umar és ‘Uthman társaságában. A hegy megrázkódott alattuk. A Próféta (saw) dobbantott a lábával és azt mondta: Ó Uhud! légy erőteljes mert rajtad van egy Próféta, egy Siddiq és két mártír. (al-Bukhari 3686)
Jubair ibn Mutim elmondta, hogy egy nő jött el a Prófétához (saw), aki arra utasította a nőt, hogy jöjjön vissza hozzá később. A nő azt mondta: Mit tegyek ha újra jövők és nem talállak Téged? – mintha azt kérdezte volna: Ha nem talállak életben? A Próféta (saw) azt mondta: Ha nem találsz engem akkor menj Abu Bakr-hoz.
Abu Mûsa al-Ash’ari (raa) mondta: A Próféta (saw) nagyon beteg lett, így azt mondta:’Mondjátok Abu Bakr-nak, hogy vezesse az embereket az imában.’
Ali (raa) mondta: ’A legjobb emberek Allah Küldötte (saw) után Abu Bakr és Umar. Szeretni engem és gyűlölni Abu Bakr-t és Umar-t, összeférhetetlen egy hívő szívében.' (at-Tabarani, Al-Awsat) Ibn Al-Qayyim ezért azt mondta: ’Elegendő nekünk betartanunk Ali (raa) szavait. Mi elfogadtuk a világunknak azt amit a Próféta (saw) elfogadott a vallásunknak. (Az előnyök, Ibn al-Qayyim, 111-112.o)
Abu Huraira (raa) jelentette, hogy Allah Küldötte (saw) azt mondta: ’Ki böjtölt köztetek a mai napon?’ Abu Bakr (raa) felelte: ’Én’ Ő (a Próféta) azt mondta: ’Ki volt temetésen ma közületek?’ ’Abu Bakr (raa) felelte: ’Én’ Ő mondta: ’Közületek ki látogatott meg egy beteget ma?’ Abu Bakr (raa) felelte: ’Én’. Erre Allah Küldötte (saw) azt mondta: ’Bárki akiben ezek a jócselekedetek együtt vannak, biztosan belép a paradicsomba.’ (Muslim 1028)
Összegzésképpen kijelentjük, hogy mi szeretjük Abu Bakr-t (raa), az összes Helyesen Vezérelt Kalifát (raa) és a Próféta (saw) Társait (raa).
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése