104,200 egyedi látogató
A Ramadan áldásai
Allah (ta'ala) mondja a Koránban: "shahru Ramadan alladhi unzila fiyhil Quran". A Szent Korán, az igaz élet a muszlimoknak és az egész emberiségnek, Ramadan hónapban lett ránkruházva. Még a betűi is ennek a szent hónapnak, amint Allah Küldötte (saws) mondta, az Ummah hónapja és spirituális jelentésük van. A Ra jelképezi a ridhah-t, Allah (ta'ala) jóváhagyását és szeretetét az emberiségen. A Mim betű a muhabba-ért, ami Allah szeretete és gondoskodása. A Dad jelképezi az iránymutatást. Alif jelképezi a közelséget és a Nun a nur-t, az isteni világosságot ami azoknak a hívőknek a szívébe lép be, akik tisztelik az áldott Ramadan hónapot.
Egy hadíszban Salman al-Farisi (raa) elbeszélése alapján Raszulallah (saws) beszédet tartott Shaban hónapjának utolsó péntekén és azt mondta: "Az áldott Ramadan hónapja elérkezett hozzánk. Ez egy áldott hónap. Ez az Én Ummám hónapja. A hónapok között a tisztelete olyan mint az Én tiszteletem más emberekéhez viszonyítva, mint a szív az emberi testben, mint a Haram al-Sharif más helyekhez viszonyítva. Ebben a hónapban van egy éjszaka ami többet ér mint ezer hónap. Allah utasított minket, hogy böjtöljük a nappalokat és imádkozzunk éjszaka ebben a hónapban. Minden egyes kötelező istenszolgálatért amit tiszta testtel és lélekkel végzel el 70 jutalmat kapsz az 1 jutalom helyett amint az más hónapokban van. Ez a hónap a szabr, a türelem hónapja. A türelem jutalma a dzsannah, a Paradicsom. Ez a hónap a barakah, az áldás hónapja amikor az igazhívőnek az ellátását Allah növelni fogja. Ha iftárt tartasz és megetetsz egy mumin-t, megtisztulsz a bűneidtől és megkapod annak a testvérednek a jutalmát a böjtölésért akit megetettél, míg az ő jutalma a böjtölésért nem fog csökkenni. Még azok is akik nem engedhetnek meg egy lakomát, egy datolya és egy pohár víz vagy tej is ugyanazt teszi meg. Ez egy olyan hónap, amelynek a kezdetén részesülsz Allah könyöreletéből, szeretetéből és gondoskodásából. A hónap közepén Allah megbocsátja a bűneidet, és a végén teljesen meg vagy mentve a pokol tüzének büntetésétől. Ezalatt a hónap alatt ha lecsökkented azoknak a feladatait, akik neked dolgoznak, Allah megtisztít a bűneidtől. Ebben a hónapban tegyél meg négy dolgot a napirended részeként. Az első kettővel Allah ridha-ját fogod fogadni. Az utolsó kettőre biztosan szükséged van ebben a világban és a túlvilágon.
1. Emlékezz meg Allahról azáltal, hogy hiszed és ismétled La ilaha illallah.
2. Bándd meg a bűneidet és könyörögj Allah megbocsátásáért.
3. Könyörögj Allahnak, hogy engedjen be a Paradicsomba ebben a világban és a túlvilágon.
4. Keress menedéket Allahnál a pokol tüzétől.
Amikor eteted az éhezőt és segíted a szegényeket Ramadan alatt, Allah megígéri, hogy oltja a szomjadat azzal, hogy a Kawthar forrásából ad vizet a számodra az Utolsó Ítélet napján, és te soha nem leszel szomjas az örökkévalóságig.” Szadaqa Raszulallah szallallahu alayhi wasszalam.
Ebben a hadíszban Allah Küldötte (saws) megad minden iránymutatást, amit az áldott Ramadan hónapjában nekünk meg kell tenni. De tisztában kell lennünk azzal, hogy van néhány feltétel mint például "tiszta testtel és lélekkel", "igazhívő", "hittel és teljes szívvel". Ez az oka amiért közülünk néhányan megpróbálják megtisztítani magukat az előző Radzsab és Shaban hónapokban.
Az igaz muszlim és a tiszta szív, test és lélek kérdésében szeretném elmondani a mi Imámunk, Abu Hanifa történetét. Thabit, Abu Hanifa apja, amikor fiatal volt és agglegény, megállt egy folyó partján és mosakodást (wudut) végzett. Látott egy szép almát úszni maga előtt és gondolkodás nélkül felkapta és beleharapott. Rádöbbent, hogy az alma nem az övé volt és nagy bűntudata lett, hogy talán haram dolgot követett el. Fentebb sétált és kereste a kertet, ahonnan az alma a folyóhoz kerülhetett. Végül megtalálta. Kereste a tulajdonost és megtalálta Szalih-ot és kérdezte őt, hogy kifizetheti-e az almát amit a folyónál talált és beleharapott vagy kérte, hogy tegye törvényessé a számára azt (ajándékozza neki). Szalih tesztelni akarta a fiatal embert, hogy csak tetteti-e, hogy tisztalelkű a halal haram dolgokat illetően, vagy pedig őszinte. Azt mondta: "Nem. Megettél valamit ami nem volt a tiéd és annak az ára nagyon kedves. Egy évig kell dolgoznod nekem érte, hogy kifizesd az árát." Thabit elfogadta a feltételt és egy teljes évig dolgozott neki. Szalih azt mondta neki, hogy van még egy utolsó feltétel amit teljesítenie kell, hogy az almát törvényessé tegye a számára. El kell vennie a lányát feleségül, aki vak és süketnéma, akinek a kezei bénák és akinek a lábai nem járnak. Thabit elfogadta ezt a feltételt is. Az esküvő éjszakáján Thabit a leggyönyörűbb lányt találta szobájában, aki látott, hallott, beszélt és járt. Azonnal elhagyta a szobát az apósához ment és azt mondta: "Ez a házasság nem jó. Nem mondtad meg nekem az igazat a lányodról." Szalih azt felelte: "Bizony az igazat mondtam neked. Az ő szemei nem néztek haram dologra, a fülei nem hallottak semmi haramot, a nyelve nem beszélt haramot és nem ment sehová sem, ahol haram dolog történt." Ebből a házasságból született Abu Hanifa. Gyerekkorában három nap alatt elolvasta az egész Koránt és elmondta az anyjának, annak a tisztalelkű nőnek akit Abidatu al-Azhar-nak hívtak: "Anyám,elvégeztem a Korán harminc dzsuzának az olvasását úgy, hogy minden nap tíz dzsuz-t olvastam." Erre azt válaszolta: "Gyermekem, meg tudtad volna csinálni egy nap alatt is ha az apád nem harapott volna bele abba az almába." Allah legyen irgalmas hozzánk. Csak az Ő (swt) könyörületére és annak a shafaat-jára számítunk akit Ő kegyelemként küldött le az univerzumra.
Szubhana rabbika rabil izzeti yaszifun wa szalamun alal murszaliyn wal hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al Fatiha.

Kedves társaim az igazság útján: Tudjátok, hogy minden istenszolgálat - tulajdonképpen bármilyen cselekedet, amit a Mindenható Allah kötelezővé tett a szolgáinak - áldással és jutalommal van megtelve. Allah utasítása gyógymód is egyben, amit a Kegyes Korán gyógyszertárában készítettek, hogy meggyógyítsa a spirituális betegségeinket. Például az ima, a rituális imádkozás, a megelőző gyógyszer ami megvéd valakit, hogy Allahnak nemtetsző dolgot cselekedjen, és más csapdák ellen amelyek a mindennapi életben várnak. Továbbá egy emlékeztető is, legalább naponta ötször, hogy minden emberi lény szolgája a Teremtőnek. Ez lehetőséget ad nekünk, hogy ellenőrizzük az életünket és mint valamilyen szinten felügyeljük, amit az egónk diktál és a testünk vágyait. Amikor zakatot fizetsz, tudatosul benned, hogy amit birtokolsz az valójában nem a tiéd, hanem neked lett adva amire szükséged van. Ha meg vagy áldva azzal a lehetőséggel, hogy adj a szükséget szenvedőknek, Allah jótékonyságának és nagylelkűségének eszközévé válsz. Azoknak akik a zsugoriság szörnyű betegségében szenvednek, a zakat gyógymód, hogy meggyógyuljanak a reménytelen hitetlenségből, amikor valaki csak szánalmas önmagára számít ahelyett, hogy Allahra számítana minden szükséglete kielégítésében. Amikor böjtölsz, a szíved megtisztul az evilág aggodalmaitól: ambíció, irigység, nyomorúság és a többi. A böjtölés megnyitja az összeszedettség és megelégedés ajtóit és gyógyítja a türelmetlenség és hálátlanság betegségét. Mialatt a böjtölés a tested éhesen tartja, a szívedet táplálja az áldozat isteni fényével és lemossa a piszkot a lelked tükréről ahol Allah titkai visszatükröződnek és veled megosztatnak. Allah utasítja a böjtölést a szúra Baqarah-ban, megszólít téged és azt mondja: „Ya ayyuha lladhina amanu kutiba 'alaykumusz-sziyamu kama kutiba 'ala lladhina mm qablikum la 'allakum tattakun." Ó Ti hívők, kötelesség nektek böjtölni az ismeretes hónapban napkeltétől napnyugtáig az istenszolgálat szándékával, hogy elutasítsátok magatoktól az ételt és italt és a szexuális együttlétet. Ez kötelességgé lett téve másoknak is előttetek. Az áldás amit ezzel az istenszolgálattal fogtok kapni megvéd benneteket a gonosztól és dicséretre méltóvá tesz a ti Uratok szemében. Értsd meg, hogy az Iszlám minden előírásának van egy külső jelentése és egy mélyebb belső jelentése. A böjtölés külső jelentése az étel, ital és a szexuális együttlét feladása napkelte és napnyugta között. Valóságban, bár ez a távolmaradás a törvényes szükségletektől nem csak az ételre, italra és szexuális együttlétre korlátozódik, de magában foglalja a személy fizikális részeit. Ez a hit jele, a fizikai lét teljes istenszolgálata. Például a nyelvnek távol kell maradnia a hazugságtól, pletykálástól, kibeszéléstől és a többi. Hasonlóképp a szemnek is el kell határolódnia attól, hogy a szokásos hanyag módon nézi a világot. A fülnek sem szabad hallgatnia a szokásos zajokra amelyek beszélgetéskor, zenében vagy más dolgokban hallhatóak. Az egót el kell határolni a szokásos ambíciótól, kéjvágytól és arroganciától.
A böjtölés belső jelentése a szívnek és a léleknek jelentős. A szív böjtölése azt jelenti, felemelni azt ami Allah háza, amit a négy elemből hozott létre és kiengedni a levegőbe, hogy biztonságban legyen a parancsoló én támadásaitól, és biztonságos távolságban tartani az evilág kísértéseitől.
A lélek böjtölése azt jelenti, valaki elutasítja magától az evilág ajándékait és ízeit, de még a Paradicsom kertjeibe való vágyódás feladását is, hogy ne a jótéteményt hanem a Jótevőt (swt) keressük. A titkos lényed böjtölése azt jelenti hogy elutasítasz mindent, kivéve az Igazságot. Annak aki tudja, hogy neki van szíve, lelke és egy „belső lénye” és tudja, hogy ezek hol vannak, aki kommunikál a belső lényével és kontroll alatt tartja, a böjtölés egy ékszerré válik a mindennapi élet szikláinak kontrasztjában. Böjtölni esztelen, mechanikus úton, ahogy legtöbbünk az életét irányítja, nem fogja meghozni a kívánt eredményt. A böjtölést a jelentésére, szándékára való odafigyeléssel kell végezni, realizálva az erőfeszítéseidet és azok hatásait. Ezután éhesnek lenni jobban feltöltő lesz, mint maga az evés. Az egész erőfeszítése arra irányul, hogy legalább időlegesen a durva (anyagot) finommá alakítsuk. A Mindenható Allah mondja, "A szolgáim akik böjtölnek, olyanok mint egy tartójából kihúzott suhogó fényes kard." Mi ennek a kardnak a tartója? Ez a világiasság tartója. A négy elem tartója. Az eszméletlenség, automatikusság tartója. A gorombaság tartója; és amikor a kardot kihúzzák abból a tartóból, ragyog élettel és éberséggel és hittel. A böjtölés egy kijelentés, hogy az anyagi létezésed minden eleme hívő. Nemcsak távolmaradás az evéstől, ivástól és szexuális kapcsolattól, hanem megtartóztatni magunkat a test minden részének ártalmas cselekedeteitől. Az aki magára erőlteti az éhséget és szomjúságot, de összetöri az emberek szívét azzal amit mond – valójában böjtöl? Az aki szíveket tör össze, fájdalmat okoz, aki pusztít – az az állatok szintjén van. Allah kötelezővé tette a böjtölést az embereknek – és nem az állatoknak. Mondva van, hogy bárkiben aki böjtöl, megvannak az Igazság tulajdonságai, ezáltal ő nem a szívek összetörőjévé válik, hanem ő a szívek összehozója, a jótékony, a könyörületes, a megbocsátó, a szerető, a tiszta, a világosság, az akinek a durvasága finom anyaggá lett változtatva, akinek a sötétsége világossággá változott. Amikor Allah azt mondja "Szeretem a lehelletét annak aki böjtöl", ez nem az éhség illata, ez annak a parfümje aki igazán böjtöl, aki magába fogadja az isteni tulajdonságokat, így minden lélegzetvétel amit ki és belélegez, könyörületességgel teli Allah teremtményeiért.
Amikor Allah azt mondja "A böjtölés Értem van és csak Én vagyok az, aki a jutalmát megadja", van olyan cselekedet amely nem Allahtól jön, vagy bármilyen rossz cselekedet aminek a büntetése nem Allahtól van? Akkor miért említette Ő a böjtölést, mint egy különleges istenszolgálatot egy különleges jutalommal? Az Utolsó Ítélet napján, Allah hatalmából minden jócselekedet és minden bűn materializálódik előttük. A bűnök mérlegelésénél a jócselekedetek csökkennek, kivéve az Allahért végzett böjtölés cselekedeteit. Allah nem fogja megengedni, hogy a böjtölés jócselekedetei csökkenjenek a bűnökért való fizetségben. Ő saját Maga fogja vállalni a fizetséget. Minden dicsőség Allahot illeti.

Sheyk Al-Hajj Tosun Bayrak Al-Jerrahi
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése