151,609 egyedi látogató
Meghalni a halál előtt
Amikor egy rövid utazást teszünk egy helyre, ahol egy pár napot tartózkodunk, vesszük a fáradtságot hogy lefoglaljuk a helyünket a repülőgépen és foglaljunk egy szobát a szállodában. Érdeklődünk a hely lehetőségeiről, ahová megyünk és felvesszük a kabátunkat ha hideg, vagy az úszónadrágunkat ha meleg. Előkészítjük és összecsomagoljuk a bőröndünket. Miért van az, amikor mi tudjuk, hogy ez az egyetlen dolog ami biztosan megtörénik, hogy egy hosszú útra fogunk menni egy helyre, ahol az örökkévalóságig maradunk és mi nem készülünk fel? Azt gondoljuk van idő, de lehet, hogy ez holnap lesz. Amikor mennünk kell nem késleltethetjük az indulást még egy órával sem. Ez az utazás a halál. Ahogy biztos az hogy élünk, biztos, hogy meg is fogunk halni. Amikor megszülettünk elkezdtünk meghalni.
Miután átlépünk a sírunk sötét ajtaján, az út hosszú a Világvégéig, és az Ítélet Napján meg lesz határozva a hely ahol az örökkévalóságot fogjuk tölteni. Mit tudsz erről az útról? Mit tudsz a helyről ahová menni fogsz? Mit készítettél elő az utazásra?
Tulajdonképpen mit tudsz erről a helyről, az életről, önmagadról? Ha tudtad volna, lenne lehetőséged ismerni mi van ezen túl.
Azok akik tudják azt mondják két világ létezik, egy evidens és egy rejtett. Az evidens durva anyagból készült és a rejtett világ finom anyagból. A durva anyagból készült neve kisebb világ, a mikrokozmosz. A finom anyagból készült neve, a nagyobb világ, a makrokozmosz. A mikrokozmosz a makrokozmosz egy mintadarabja.
Az ember ez a mintadarab. Te vagy a kisebb univerzum amelyben létezik minden, ami a nagyobb univerzumban van. Ha ismernéd azt ami evidens benned és ami rejtve van, hogy mi voltál azelőtt és mi leszel azután, akkor tudnád a nagyobb univerzum jelentését.
Ismerni magad, és ezen a tudáson keresztül ismerni mindent, a célja a teremtésednek. A Mindenható Allah mondja wa ma khalaqtul dzsinna wal insza illa li ya’budun. Én csupán azért teremtettem a dzsinneket és az embert, hogy Engem szolgáljanak. A szó li ya’budun – hogy Engem szolgáljanak úgy fordított azok által akik tudnak, hogy li ya’rifun – hogy ismerjenek Engem. Egy hadísz qudsziban, Allah válaszol Dávid Próféta (as) kérdésére a teremtés célját illetően azt mondva: ya Dawudu kuntu kanzan makhfiyan fa-ahbabtu an 'urafa fa‑khalaqul‑khalqa li‑ a'rifuni (vagy _li‑urafa) “Ó Dávid, egy rejtett kincs voltam. Vágytam. Szerettem volna ha ismernek, és Én megteremtettem a teremtményt (szeretetből) így ők megismernek Engem (azáltal, hogy ismerik önmagukat).”
Bárki aki szeretné betölteni a sorsát, a teremtésének a célját, muszáj ismernie a teremtés egészét. Nem azt amit te elképzelsz, hanem a realitását, és ez lehetséges azáltal, hogy ismered önmagad. Ez az amiért Mohamed Próféta (saw) azt mondta: man ‘arafa nafszahu faqat ‘arafa rabbahu – “Az aki ismeri önmagát ismerni fogja az ő Ura manifesztációját.” És így szokott imádkozni Allahumma arini haqa’iq al-ashya’i ka ma hiya – “Ó Uram mutasd meg nekem a dolgok valóságát.”
Ismerni, tudni hogy két létezés van. Az egyik qadim – örökös lét,a másik, hadísz – időleges lét. Az örökös az időleges teremtője. És tudni azt is, hogy minden egy magból származik. Ahogy te egy magból jöttél, ugyanúgy a nagyobb univerzum is. Minthogy te nem tudsz más lenni mint a fogantatásod magjának a kromoszómái és génjei, hasonlóképpen az univerzum rejtett a magjában, az első teremtmény. Ez a mag az isteni világosság. Néhányan alkalmi elmének, mások alkalmi léleknek hívják. A világosságot amit Allah a Saját Világosságából teremtett, nur Muhammadinak, Muhammad világosságának nevezzük.
Minden teremtmény más mint a Teremtő. Tőle való, de nem Ő. Az Ő műve, világi, és szüksége van a Teremtőre. Függ a Teremtőjétől, míg Az Aki Teremtett, örökkévaló, független, nincsenek szükségletei, mindenható .Ő szeretetből teremt, szeretetből teljesíti a teremtmény minden szükségletét, szeretettel és igazsággal uralkodik. Amikor megteremtette a magot, az eszenciát amiből minden teremtmény származik, ránézett a gyönyörű Muhammad Világosságára és ez a fény örömmel és lelkesedéssel mozgott, felzavarttá vált, forrt és túlfolyt. Mint a föl a tejen, az eszencia feljött a felszínre, és ami nehéz volt lesüllyedt az aljára.
Ebből az eszenciából teremtette meg Allah a lelkek birodalmát. Ez a birodalom angyali birodalomnak ‘alam al malakut is nevezett. Ez a rejtett univerzum ami a finom anyagból lett teremtve. A finom anyag amiből teremtve lett megoszthatatlan. Közelebb van a Teremtőjéhez. Nincsen szabad akarata. A Teremtőjének a parancsai alatt van. Qul ir ruhu min amrir rabbi – a lélek a te Urad parancsa alatt áll.
A lelkek birodalma tartalmazza a Nur Muhammadi az első teremtmény, tulajdonságait és jellegzetességeit, ami viszont tartalmazza a Teremtőjének a tulajdonságait. A látható világ tartalmazza a láthatatlan lelkek birodalmának a tulajdonságait. Egy pohár víz az óceánból nem maga az óceán, de abból való, annak a mintája, és tartalmazza annak a tulajdonságait.
Akik tudnak azt mondják, hogy a látható világ követi a láthatatlan lelkek birodalmának a struktúrájat és dizájnját, és a lelkek birodalma az eredeti teremtmény alapján lett tervezve. Példának okáért a láthatatlan lelkek birodalma 13 szinten lett megteremtve. Beleértve annak magját, az első teremtett eszenciát, annak a 14. Szintjében. Ugyancsak az anyagi világ szintjei.
Amikor Allah meg akarta teremteni a lelkek birodalmát, ránézett az Ő első teremtményére, ami mozgott és fort az izgatottságtól, és felszínre hozta azt ami a legtisztább volt. Ennek a tiszta anyagnak a legtisztábbjából Allah megteremtette Muhammad Próféta (saw) lelkét. Ami megmaradt ennek az isteni világosságnak az eszenciájából, abból Ő megteremtette az ulul a’zam – a kiválasztott Prófétákat mint Isa (as), Musa (as), Ibrahim (as), Nuh (as), Adam (as), és mások.
Ami megmaradt miután Ő megteremtette a Küldöttek, a rasulok lelkeit, utána megteremtette a próféták, az anbiya lelkeit. Ami a teremtésük után maradt Allah megformálta az awliya, azok akik közel vannak Őhozzá, lelkeit. Abból ami megmaradt, Allah megteremtette azoknak a lelkeit akik ismerik Őt. A megmaradt anyagból Ő megteremtette a tisztalelkűeket. Az ezután megmaradt anyagból megteremtette azoknak a lelkeit akik szolgálják őt. És a maradékból megteremtette a hívők lelkeit. Az üledékből megteremtette a világiasok lelkét, aztán a hitetlenek lelkét, aztán az állatok lelkét és végezetül a növények lelkét.
Azután a Teremtő megakarta teremteni az evidens világot, és ránézett a sötétségre amely kontrasztban létezett a fénnyel amit Ő teremtett. Allah pillantásával rajta, a sötétség elkezdett mozogni és forrni. Ennek a sötétségnek az eszenciájából megteremtette az első anyagi teremtményét al ‘arsh al a’la – Az Ő Trónját. A megmaradt anyagból megteremtette a kursi-t – A Zsámolyát. Abból ami megmaradt megteremtette a hetedik mennyországot, és aztán a hatodikat, ötödiket, negyediket, a harmadikat, és a második mennyországot. A hátramaradt anyagból megteremtette a galaxisok első mennyországát, a napokat, csillagokat, holdakat. A legdurvább üledékből Ő megteremtette a négy elemet a tüzet, levegőt, vizet és földet. Aztán a négy elemből Ő ásványokat készített, növényzetet, aztán az állatokat és végül az ember anyagi lényét.
A titok és a bizonyíték arra hogy a láthatatlan lelkek birodalmának 14 szintje van és az evidens anyagi világnak 14 szintje van, összesen 28, a bizonyíték az arab ábécé 28 betűje. Ezért az univerzum egy könyv ami tartalmaz minden Nevet, beleértve Allah Legnagyobb Nevét – és a Teremtő minden tulajdonságát. A tökéletes ember, az ember aki tud, olvas, mint a közönséges ember olvas tintajeleket a papíron. A Mesterünk, a prófétaság pecsétje, a teremtmények legjobbika, Allah szeretettje, nem volt írástudatlan, mert olvassa ezt az univerzum könyvét.
Következőleg a Mindenható Allah összekapcsolta a finom anyagból készült teremtményeit, a lelkeket, a látható világ teremtményével. A lelkek rejtett univerzumának 14 szintje lett az otthona annak, amiből az anyagi lét jön és ahová visszafog térni.
Al ‘arsh al a’la, a Trónja, lett Muhammad Próféta (saw) otthona. A Zsámolya lett az otthona a Kiválasztott Prófétáknak, a hetedik mennyország a Küldöttek otthona, a hatodik mennyország, a próféták otthona, az ötödik mennyország az otthona azoknak akik közel vannak Hozzá, a negyedik mennyország az otthona azoknak akik ismerik Őt, a harmadik mennyország az otthona a tisztalelkűeknek, a második mennyország az otthona a szolgáinak akik szolgálják Őt, az első mennyország az otthona a hívőknek, a láng amely tűzből és levegőből teremtetett az otthona a világi hipokratáknak és hitetleneknek és a föld és a víz az otthona a növényzetnek és az állatoknak.
Egyértelmű ebből, hogy az ember 14 szinten lett megteremtve, kezdve Muhammad Próféta (saw) legmagasabb szintjétől az állatok és növények alsóbb szintjéig. Csakugyan vannak emberek, akik emberi lényeknek tűnnek de a valóságban majmok és szamarak, hiénák, denevérek, mérges kígyók ,tökök és uborkák – megteremtve porból és vízből, és újra porrá és vízzé válnak.
Nincsen biztonság egy embernek mint tisztalelkűnek vagy Allah szolgájának vagy hívőnek, mert Allah azt mondja laqad khalaanal inszane fi ahszani takwim thumma raddadnahu aszfal asz szafilin – Az ember a legtökéletesebb formájában lett megteremtve, aztán lehozták a legrosszabb legrosszabbikává.
Minden egyes ember egy meghatározott potenciállal lett megteremtve. Meg lehet neki a potenciálja hogy hívő legyen, Allah szolgája, tisztalelkű vagy valami magasabb. De érdemesnek lenni erre az előre elrendelt állapotra, át kell esni az evilág, az élet és ezen test tesztjein. Ha sikeres akkor eléri ezt a potenciált. Ha nem, elmarad az úton.
Ha nem lett volna veszély elhagyni az utat, akkor az hogy Allah küldött sok Prófétát, sok könyvet és hívő tudós embert hogy tanítsák és vezessék az embereket, értelmetlen lett volna.
Mit kell valakinek tenni, hogy ne maradjon el az úton? Az első dolog tudni magáról, hogy hol van és hová menjen, hogy megtalálja az utat arra a helyre. Ezért tudnia kell, hogy honnan származik és hová kell visszatérnie. Melyik az otthonod, a hívők első mennyországa, Allah szolgáinak második mennyországa, a tisztalelkűek harmadik mennyországa? Minden út különböző, rövidebb vagy hosszabb, és vannak állomások az úton, pihenőhelyek. Hogy kerüljük el azt, hogy azt gondoljuk a pihenőhely a végső cél? A legjobb mód látni hová mész mielőtt arra lettél hívva, hogy menj haza, emelkedj, szállj fel arra a helyre így emlékezni fogsz hol van az és hogy néz ki.
A Próféta (saw) a Felemelkedéskor oda lett hozva, test és lélek, és tudta hová fog menni amikor elhagyja ezt a világot. Ez lehetséges számodra is, nem testileg hanem a lelkeddel. Ez az amit a Próféta (saw) említett amikor azt mondta mutu qabla an tamutu – halj meg mielőtt meghalsz. Emeld fel a lelkedet az otthonodhoz mielőtt haza leszel hívva.
Azok akik tudják azt mondják, hogy az eszközök ezt megtenni – miután megerősítjük a szívünkkel és kinyilvánítjuk a nyelvünkkel, hogy Allah, az Igazság, a Leghatalmasabb, Egy és hogy Muhammad (saw) az Ő szolgája és a Küldötte; és utána távoltartjuk magunkat, hogy olyan dolgokat tegyünk amit Allah és az Ő Küldötte megtiltott, mialatt motiválod magadat, hogy olyan dolgokat tegyél, amikre Allah és az Ő Küldötte utasított minket, hogy megtegyünk – három tulajdonság megszerzése.
Az első ezek közül a tulajdonságok közül az őszinteség – mindenben amit teszel, mindenben amit mondasz, mindenben amit gondolsz és érzel. A második szánalmat és szeretetet mutatni minden teremtménynek – embereknek, dzsinneknek, állatoknak, növényeknek, víznek, levegőnek és szikláknak. A harmadik megtisztítani a testedet, az elmédet és a szívedet minden szennytől és negativitástól. Enélkül a három tulajdonság nélkül nem leszel elég könnyű, hogy új magasságokba szállj fel.
Ezen három tulajdonság aktív állapota: őszinteséggel kell kívánnod, sóvárognod és keresned. Szeretettel és szánalommal kell szolgálnod, szolgálni Allahot és szolgálni az Ő teremtményét. Tisztasággal fogsz felemelkedni, béklyók nélkül, felemelkedsz és meglátod az otthonod, és emlékezni fogsz amit láttál és tudod hová kell visszatérned és tudod az utat haza.
Allah (swt) segítse a gyermekeinket, hogy megvalósítsák a sorsukat, és Ő adjon meg nekik mindent ami jó nekik.

Amin, bi-hurmati sayyid il-mursalin Ta Ha wa Ya Sin

Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti
Hozzászólások
#1 | noure - 2015. July 05. 01:08:13
Assalamu aleikoum! Ez egy csodalatos iras, koszonom!
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése