158,490 egyedi látogató
A hit és a meggyőződés közötti különbség

Mi a különbség a hit és a meggyőződés között? A meggyőződés valami olyanra alapozott, amely látható. Személyenként változó lehet, mivel különbözőképpen látjuk a dolgokat. A hit meggyőződés a nem láthatóban, és az ami biztossá teszi azt, az a szeretet amit valaki érez az Egyért akiben hisz. Az Egy szava(i) amiben valaki hite van, a Korán a Próféta (saw) szívébe lett kinyilatkoztatva, amint annak szerzője mondja:
Világos jelek ezek azok lelkében, akiknek a tudás megadatott. (29:49)
Tudjuk,hogy mindannyiunknak csak egy szíve van, ahogy Allah mondja:
Allah egyetlen ember belsejébe sem helyezett két szívet. (33:4)
De azt is mondja:
És adtunk nekik hallást és látást és szívet. (46:26)
Képesnek lenni szeretni – ajándék. Szemek nélkül látni és fülek nélkül hallani a Szeretett jeleit és szívébe fogadni az Ő szeretetét, ez egy akkora ajándék, hogy el sem lehet mondani. Azonban születéskor mindannyiunknak megvan ennek a felbecsülhetetlen kincsnek az óriási ajándéka így mi tudhatjuk, megtalálhatjuk és azzá a szeretetté válhatunk. Az embereket az Ő helyettesévé tette tudva, hogy Ő megadta nekik mindazt amire szükségük van. Ugyanakkor sokan közülünk nincsenek tudomással erről a bennük lévő kincsről.
Mit kell tennünk, hogy érdemesek legyünk a szeretet ajándékára, és a nagyobb ajándékra, hogy legyen hitünk az Egyben aki ezt az ajándékot nekünk adta? A Nagylelkű azt is mondja, mit tegyünk:
Nem az a kegyesség, ha arcotokat napkelet és napnyugat felé fordítjátok. Ám, az igaz kegyesség az, ha valaki hisz Allahban és az Utolsó Napban és az Angyalokban és a Könyvekben és a Prófétákban és az aki vagyonát, ahhoz való ragaszkodása ellenére is, odaadja a rokonainak, az árváknak és a szegényeknek és az úton lévőknek és annak, aki kér és a rabszolgákért (kiváltásukért). És az imát elvégzi és megadja a zakat-ot és azok, akik betartják szerződésüket, ha kötelezettséget vállalnak, és azok, akik kitartóak a szűkös szorult helyzetben, a bajban és a csapás idején. Ők azok, akik igazak és ők az istenfélők. (2:177)
Ezek azok a dolgok amelyeket meg kell tennünk, hogy érdemesek legyünk fogadni a szeretet, hit és remény ajándékait. Továbbá figyelnünk kell a képességre, hogy megértsük amit teszünk; a cselekvés képessége és a cselekedeteink eredménye mind Allah kezében vannak, nem a miénkben. Mert Ő azt mondja:
Allah hallást adhat annak, akinek Ő akar. (35:22)
És Ő védelmezzen minket, nehogy azok között legyünk akiket Ő úgy említ mint:
Ők azok, akiknek a szívét és a hallását és szemeiket Allah lepecsételte. Ők az elhanyagolók. (16:108)
Azt is mondja:
Bizony sok dzsinnt és embert teremtettünk a Pokolra. Van szívük, de nem értenek vele. Van szemük, de nem látnak vele. Van fülük, de nem hallanak vele. Ők olyanok mint az állatok. De nem! Még tévelygőbbek. Ők azok, akik semmire sem figyelnek. (7:179)
De Allah vigyáz minden teremtményére, a Jótékonysága befedi mindegyiket, még azokat is akik azt gondolják jó életük van és hogy szórakoznak. Tulajdonképpen azok azt gondolják, hogy jobb életük van mint azoknak akiknek van Hitük. Ő azt mondja:
És a pokol látván láthatóvá tétetik annak, aki lát.(79:36)
És az utolsó figyelmeztetés,
Ha bármi jó is ér téged az Allahtól származik. És ha bármi rossz is ér el téged, az magadtól van.(4:79)
De vannak köztünk néhányan akik képtelenek különbséget tenni a jó és rossz között. Néhányunk szégyenli megmutatni a jó cselekedeteit mert attól fél, hogy gyengeségnek fogják tartani,és néhányan büszkén kérkednek a verekedéssel, veszekedéssel, csalással és még emberek meggyilkolásával is. Allah mondja:
Ó, ti, akik hisztek! Ha félitek Allahot, Ő biztosítja számotokra a Furqan-t és leveszi rólatok a rossz cselekedeteiteket és megbocsát nektek. (8:29)
Mik annak a személynek a jelei aki féli Allahot? Az első, hogy kövesse a Próféta (saw) példáját. Allah mondja:
Azok, akik hűségesküt tesznek neked (Muhammad - Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), azok bizony Allahnak tesznek hűségesküt. Allah keze az ő kezük fölött van. (48:10)
És aztán Ő kijelenti egy isteni hadíszban:
"Nincsen próféta aki nem volt arra utasítva, hogy rituális imát és böjtöt rójon ki a követőire."
A Próféta (saw) mondja:
"Ha lealacsonyítod magad az emberek között, Allah föléjük fog felemelni."
Ibn Arabi (ra) mondja:
"Egy kéz amelyik ad fölötte van annak amelyik elvesz."
Követni a Próféta (saw) példáját, Allah nevében szolgálni, adni és nem elvenni, alázatosnak lenni, tiszteletet mutatni, és szeretni Allah összes teremtményét, elvégezni a 'szalat'-ot a jelei (ennek). Allah azt mondja:
Annak, hogy adományuk elfogadtassék az volt az akadálya, hogy hitetlenek Allahhal szemben és a Küldöttével (Muhammad - Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) szemben. Lustán végzik az imát. És csak úgy adakoznak, hogy azt nem szeretik tenni.(9:54)
A "szalat", a napi öt rituális ima a kulcs. Ez a legjobb módja, hogy valaki megemlékezzen az Uráról. Ez a hálája Őneki. Ez leborulás Ádámnak, a mi apánknak. Allah utasította az angyalait, hogy boruljanak le Ádám előtt, mert Allah tulajdonságai és az Ő nevei benne vannak, és a tökéletes ember amint az teremtve lett, Allah helyettese az Univerzumban. Az előfeltétel, hogy valakinek az imája el legyen fogadva, hogy mutasson szeretetet és tiszteletet Allah minden teremtménye felé. Ez a türelem is az előfeltétele a Teremtő felé elvégzett istenszolgálat elfogadásának. Allah mondja:
Az embert nehézségre teremtettük. (90:4)
És azt mondja:
Mi felajánlottuk a megbízást az egeknek és a földnek és a hegyeknek. Ám azok megtagadták magukra venni azt és féltek is attól. Az ember elvállalta azt. Ő vétkesnek (magával szemben) és tudatlannak mutatkozott (ennek következményeit illetően). (33:72)
Csak akkor amikor az ember elfogadja Allah bizalmát feltételek nélkül, anélkül hogy kérne valamit viszonzásképp, akkor Allah erőt ad neki a Kegyelmével, Szánalmával és Igazságával. Amikor az ember igazán "abdAllahhá" válik, a napi imái válnak az állapota kinyilatkoztatásává, egy állapot amiben a Kábája más emberek szívévé válik, és a hálájának kifejezése mindazért az ajándékokért amit Ő Allahtól kap más emberek keze által, és a hála mindenkiért és mindenért ami körülötte van amiben látja az Urának a Jótékonyságának a megnyilvánulását. Allah mondja:
Talán nem látták azok, akik hitetlenek. És a vízből teremtettünk meg minden élő dolgot.(21:30)
És
Nem látod talán, hogy Allah vizet (esőt) bocsátott le az égből. És gyümölcsöket sarjasztottunk általa, mindenféléket és a hegyeken különböző rétegek (találhatók), vörös, fehér és hollófekete. Az emberek és az állatok és a jószágok között is különbözőek vannak. Így van ez! Csak azok félik Allahot az Ő szolgái közül, akik tudással rendelkeznek. Allah Hatalmas és Megbocsátó. (35:27-28)
Allah elrejti a Neveit az Ő Tulajdonságaiban és a Tulajdonságait az Ő isteni neveiben. A tudás eloszlatja az egónk és személyes véleményünk ködét, és lehetővé teszi nekünk, hogy lássuk ezt. Nem láttál még olyan embereket, akiket csúnyának ítéltél megjelenésük alapján, de amikor kinyitották a szájukat, a szavak mint a gyöngyök peregtek az ajkukról? Ha hátat fordítasz annak amit csúnyának ítélsz, akkor azt kockáztatod, hogy nem hasznosulsz annak néhány rejtett aspektusából. El kell viselned a tüskéket, hogy élvezd egy rózsa illatát. Bármi ami negatívnak tűnik, pozitív lehet függően a felé irányuló hozzáállásodtól. Milyen gyönyörűen fogalmazta meg Hiyazi Misri a költeményben:
"Idd azt a keserű mérget
Hogy mézzé váljon
Ami jó abban a mézben,
Lehet hogy valóban méreg."
Kérdezd meg magad, mi az igazi istenszolgálat, mi az igazi szolgálat, mi az igazi nagylelkűség?Ibrahim Kusadali Halveti mondja:
"Istenszolgálat az, ami nehéz, hogy megtedd. Amikor könnyen megy az többé nem istenszolgálat, mert az valami olyanná válik ami hozzád tartozik mintha te 'vetted volna'. Ezért, amit könnyen teszel, olyan, mintha korlátozná az Urad Jótékonyságát. Ez rossz. Az igaz hit Allah végtelen nagyságában nehézségekkel néz szembe. Hegyeket mászik meg ahelyett, hogy sík földön sétálna."
Megkérdezheted, hogy az imádatnak és istenszolgálatnak miért kellene nehézzé tenni. A nehézség negatív, fárasztó, elkedvetlenítő. Nem látod, hogy az éjszaka nappalhoz vezet, és a hegyek megmászása távoli és széles kilátást biztosít. A fájdalom és nehézség megváltáshoz és boldogsághoz vezet. Csak nehézséggel emlékszel meg Allahról. Allah figyelmeztet minket azáltal, hogy megkéri a Prófétát (saw) hogy figyelmeztessen bennünket:
"Mi előtted csak úgy küldtünk Küldöttet, vagy Prófétát, hogy ha recitált, beszélt valamit, a sátán (valami hamisságot) vetett a vágyába. Ám Allah eltörli azt, amit a sátán vet abba. És Allah szilárdan rögzíti az Ő jeleit. Allah Tudó és Bölcs.” (22:52)
És Allah bejelenti az Ő szeretett,hívő szolgáinak:
"És bizony próbának vetünk alá benneteket némely dologgal a félelemből és az éhségből, és a javak, a lelkek és a gyümölcsök fogyatkozásával. Ám hirdess örömhírt az állhatatosan türelmeseknek!” (2:155)

Allah, Aki a legjobban tudja.

Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése