153,571 egyedi látogató
Mi az Iszlám álláspontja a béranyaságról?
Biszmilláhi arrahman arrahim

A terméketlenség problémája egy régi keletű és állandó probléma az emberiség életében. A régi időktől fogva az emberek megpróbálták minden lehetséges terápiával és kezeléssel orvosolni a problémát. A terméketlenség definíciója:Az egy év időintervallum alatt állandó védekezés nélküli szexuális kapcsolat mellett a pár nem képes életképes terhességet létrehozni.
Az Iszlám azt tanítja hogy az élet teremtése Allah (swt) kizárólagos képessége. Lényegtelen, hogy valaki milyen módszerrel (akár a modern tudományos módszerekkel) próbálja a fogantatást elérni, ha Allah (swt) nem szánt neki gyermeket, akkor soha nem lehet gyereke:

"Allahé az egek és a föld uralma. Azt teremt, amit akar. Lányokat ad annak, akinek akar, és fiúkat ad annak, akinek akar,
vagy ad nekik fiúkat és lányokat. És meddővé teszi azt, akit akar. Bizony, Ő a mindent Tudó, a Hatalmas." 42:49-50


Abu Said al-Khudri (raa) narratálta következő hadiszt a Prófétától (saw):
A Prófétát (saw) megkérdezték a coitus interruptusról és Ő (saw) azt mondta: "A gyermek nem születik minden folyadékból (spermium), és ha Allah (swt) létre akar hozni valamit semmi sem akadályozhatja meg."
Ezért a gyermekáldás joga és képessége kizárólag Allahé. Ezért a muszlimnak először is Allahhoz kell fohászkodnia a gyermekáldásért és ha Allah (swt) megáldja őket gyermekkel, semmi sem akadályozhatja meg a gyermekáldást.
A Korán említ két prófétát akik szintén ezzel a problémával küzdöttek, de ők fohászkodtak és könyörögtek Allahhoz és gyermekáldásban részesültek idős koruk ellenére is:

"És az angyalok szóltak hozzá, amint ott állt imádkozva az imafülkében: "Bizony, Allah jó hírt mond neked Jánosról (Jahja), aki megerősíti az Allahtól való Szót, és nemes lesz, erényes, és próféta a jóravalók közül."
Azt mondta: "Uram! Hogyan is lehetne fiam, mikor elértem már az öregkort, és a feleségem meddő?" Azt mondta: "Így lesz. Allah azt teszi, amit Ő akar." 3:39-40


Zakarija próféta (as) idős kora ellenére egy pillanatig sem hezitált, hogy Allahhoz fohászkodjon gyermekáldásért. Ibn Abbas (raa) mondta: Egy nap Zakarija próféta áldásban részesült Jahja születése révén amikor ő 120 és a felesége 98 éves volt.

"És a felesége ott állt, és nevetett. Aztán jó hírt adtunk át neki Izsákról, és Izsák után Jákobról.
Azt mondta: "Jaj nekem! Gyermeket fogok szülni, mikor pedig öregasszony vagyok, és a férjem is öregember? Bizony, csodálatos dolog ez!" 11:71-72


Allah (swt) prófétája Ibrahim (as) szintén 120 éves volt amikor felesége Sára (raa) 90 vagy (más források szerint) 98 évesen világra hozta gyermeküket. Ezen felül nem csak egy gyermek születésének örömhírét kapták, hanem meg lettek áldva unokákkal is.
Ezért az első lépés amit meg kell tenni, könyörögni kell Allahhoz a gyermekáldásért és ha Ő (swt) azt akarja meglesz a gyermekáldás, de ha nem akarja semmi sem tud segíteni a gyermekáldásért hozott erőfeszítésekben.
Másik megoldás lehet az adoptáció. Habár tudni kell, hogy az adoptáció nagyon szigorúan szabályozott keretek között kivitelezhető. Az adoptált gyermek nem tulajdonítható (nevezhető) senki más mint a vérszerinti szülei után (Muhammad Próféta (saw) adoptálta Zayd-et és sokáig Zayd ibn Muhammadként ismerték amíg Allah (swt) kinyilatkoztatta a Quranban az adoptációra vonatkozó ájákat.) Ha a termékenységi probléma a feleség részéről okoz gondot a férjnek lehetősége van másodszor is nősülni, a vonatkozó szigorú szabályok betartása mellett.
További alternatívaként a pár kipróbálhat különböző gyógyszeres kezeléseket is. Amikor valaki gyógyszeres kezelésnek veti alá magát, tudni kell, hogy nem csak ennek van kizárólagos hatása. Csakis Allah (swt) kegyelme által jöhet létre a gyermek megfoganása. A gyógyszerészetben modern újítások sora jött létre a terméketlenség kezelésére. Bizonyos esetekben a férj spermája által megtermékenyített petesejtet ültetik be mesterségesen a feleség méhébe (AIH eljárás), néha egy kívülálló harmadik személy lesz a donor (AID eljárás) és más esetekben a férj és a donor mintáját együttesen ültetik be a feleség méhébe (AIM eljárás)
Egy másik módszer, hogy a nő petesejtjét laboratóriumi körülmények között termékenyítik meg a férj vagy a donor spermájával és a megtermékenített petetsejtet beültetik a feleség méhébe. Ez a módszer az IVF módszer néven ismert.
A béranyaság is egy a módszerek közül a terméketlenség kezelésére. A módszer magában foglalja, hogy a házaspár egy másik nő szolgáltatását veszi igénybe a magzat kihordására. Az eljárás során a béranya méhébe ültetik be a megtermékenyített petesejtet aki a teljes idő alatt kihordja a magzatot a házaspár részére.
Az emberek ehhez a módszerhez fordulnak, ha egy férjes asszony gyermekre vágyik de gondja lehet a magzat kihordásával vagy pedig meg szeretné előzni a terhességből fakadó nehézségeket és munkát.
Ami a vallásjogi szabályozását illeti ezeknek a különböző típusú és formájú módszereknek, egy nagyon fontos alapelvet kell mindenkinek szem előtt tartani, ami választ ad minden kérdésre. Az alapelv az, hogy ezeknek az orvosi kezeléseknek az igénybevétele megengedett mindaddig, amíg csak a férj és a feleség vesznek részt benne. Teljesen törvénytelen egy harmadik személy spermájának vagy petesejtjének használata az eljárások során. Az ok erre, hogy az Iszlámban teljesen tiltott a zina és minden egyéb ami ehhez vezethet. Az Iszlám nagyon nagy hangsúlyt fektet a leszármazás megóvására. A leszármazás megóvása (hifz an-nasl) a Sharia egyik fontos alapelve. Egy harmadik személy bevonása a családi képletbe megzavarná a leszármazási vonalat és eképpen nem megengedett. Egy harmadik személy spermájának vagy petesejtjének használata kétségeket és zavart kelt a gyerek személyazonosságának megállapításában. A gyermek leszármazása és személyazonossága nem lesz védelmezve és megóvva.
Sok jelenlegi vallástudós kijelentette, hogy a donor általi minta megtermékenyítésre való felhasználása zinának minősül ami főbűnnek számít. Kijelentik, hogy mind a donortól való mesterséges megtermékenyítés mind a félrelépésnek ugyanazok a következményei vannak mert a feleség egy idegen által fogant meg. Ez egy sokkal súlyosabb bűn, mint a legális adoptáció ami szintén teljesen tiltott a Sharia által.

"És akik őrzik a szemérmüket,
kivéve a házastársaiktól, és azoktól, akiket jogosan birtokolnak, mert akkor bizony nem érheti őket vád.
És aki azon túl keres, hát azok túllépték a határokat." 23:5-7


Ruwayfi ibn Thabit al Ansari mondta, hogy a Hunayni csata napján a Próféta (saw) azt mondta: "Annak a hívőnek aki hisz Allahban és az Ítélet Napjában törvénytelen más veteményesét öntözni." Az idézet jelentése, hogy tilos más feleségét teherbe ejteni.
Ezért minden olyan típusú kezelés, amely egy harmadik személy bevonásával jár tiltottnak minősül. Innentől fogva az AID, AIM és a béranyaság nem lehet kérdéses. Továbbá, hogy az ilyen esetek után kinek nyilvánítják a gyereket további kérdéseket vet fel. Vallástudósok azt mondják, ha a tiltás ellenére valaki mégis ezen módszerek alkalmazása mellett dönt abban az esetben mindig nő férjét ismerik el a gyermek apjaként.
Van egy híres hadisz rögzítve Imam Muslim és mások által is, amiben a Próféta (saw) azt mondta: "A gyermek a férjnek lesz tulajdonítva és a házasságtörő meg lesz kövezve." A hadisz jelentése, hogy az apaság joga mindig a nő férjéé lesz.
Így ha az összekevert minta a donortól és a férjtől lesz beültetve a feleség méhébe a megszületendő gyermeket a férjnek fogják tulajdonítani. Azonban ha a férj nem fogadja el a gyermeket sajátjaként abban az esetben az anyának lesz tulajdonítva.
Ha egy nem házas nő, donortól lesz mesterségesen megtermékenyítve akkor a gyermeket neki tulajdonítják és a donornak a továbbiakban semmi köze nem lesz a gyerekhez. A béranyaság esetében kérdés még jobban zavarba ejtővé válik, hogy ki tekinthető a gyermek valódi anyjának? A nő akinek a petesejtjéból a gyermek született, vagy az aki kihordta és világra hozta a gyermeket?
Sok napjainkban élő vallástudós kijelentette, hogy alapul véve az 58. szúra 2.versét az a nő tekinthető a gyermek valódi anyjának, aki kihordta őt a terhesség időtartama alatt és világra hozta őt. Ezért a nő aki a petesejtet biztosította nem lesz a gyermek valódi anyjának tekintve. Amikor a béranyát tartják a gyermek valódi anyjának, az ő férje lesz a gyermek apja amennyiben nem utasítja el, mert elutasítás esetén csakis a béranyának lesz tulajdonítva a gyermek. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy egy nőnek nem szabad felhasználni az ex-férje lefagyasztott spermáját válás vagy halál esetén, ugyanis a házasság véget ért és ezáltal a férje nem mahram-nak tekintett férfi.

Mesterséges megtermékenyítés férj és feleség között

Ami a mesterséges megtermékenyítés kérdését illeti házaspárok között a mai vallástudósok többsége azon az állásponton van, hogy megengedett. Mind a két fentebb említett eljárás (a laboratóriumi és a megtermékenyített beültetés) engedélyezett a házáspárok részére.
Néhány vallástudós megemlített bizonyos kifogásokat a mesterséges megtermékenyítés megengedettségével kapcsolatban még a házaspárok esetében is. Azt mondják, hogy vallásilag két probléma van ezekkel a módszerekkel. Elsősorban a férjtől felhasznált sperma maszturbáció által keletkezett, ami tiltott dolognak minősül néhány egyedi helyzettől eltekintve. Ezért a terméketlenség orvoslására valami jogellenes dolgon kell keresztülmennie. Azt állítják, hogy a meddőség nem egy extrém egészségügyi probléma aminek következtében tiltott dolog alkalmazhatóvá válik. Másodsorban mind a férjnek és a feleségnek is le kell vetkőzniük (kitakarni az awrat) azért, hogy kezelésben részesülhessenek a folyamat során és ez nem megengedett azért, hogy gyermekük legyen - mondják ezek a vallástudósok. Az awra kitakarása csakis bizonyos szükséghelyzetek miatt megengedett. A válasz mindezekre a kifogásokra az, hogy a gyermekáldás utáni vágy egy nagyon komoly szükséglet. Azok akik nem képesek gyermeket vállalni, depressziós és érzelmi traumás időszakokon mennek/mehetnek át. Időnként ez hűtlenséghez és házasságtöréshez is vezethet. Ezért ez egy "szükséges eset" (dharura) és ezáltal a rávonatkozó szabályok flexibilesebbekké válnak. Ebben az esetben a maszturbáció és az awra időleges kitakarása megengedetté válik a meddőség kezelésére.
Ez az eset hasonlatos a körülmetéléshez amit egy felnőttön végeznek el aki Iszlámra tért. A körülmetélés elvégzése szunna, ebben az esetben mégis megengedett az awrah részek kitakarása az áttért felnőtt férfi részére a beavatkozás elvégzésének érdekében.
Továbbá a maszturbáció ebben az esetében nincs szó a sperma elpazarolásáról, hanem éppen a megtermékenyítés érdekében történik. A sperma a nő megtermékenyítésére fog szolgálni míg a maszturbáció általában az ellenkezője. A kölcsönös maszturbáció megengedett házaspárok között és ezáltal a feleség elősegítheti a megtermékenyítéshez szükséges sperma meglétét. Meg kell említeni itt, hogy néhány vallástudós kikötött egy feltételt, ami szerint egy pácienst csak azonos nemű kezelhet. Ezért a nőt mind a petesejt kivétele és beültetése során is egy női doktornak kell kezelnie és a férjet is férfi doktor kell hogy kezelje.

Összegzésképpen 3 kondíció van amit a mesterséges megtermékenyítés megengedettségénél figyelembe kell venni:

1. Kizárólag a férj és a feleség közreműködésével lehetséges. Harmadik fél bevonása bármilyen formában szigorúan tilos!
2. A kezelések során mind a férjnek és a feleségnek is azonos nemű doktortól kell hogy kapják a kezelést.
3. Nagyon fontos, hogy a megtermékenyítés során felhasznált sperma minden kétséget kizáróan a férjtől legyen.

A dzsiddai Islamic Fiqh Academy vizsgálta ezt a kérdést 1986 októberében, kutatások és vallásjogi diskurzusok után adtak ki írásos rendeletet a kérdésről.

Lombik bébik kérdése

Az Islamic Fiqh Academy a harmadik ülését tartotta Ammanban a Jordán Hasemita Királyság fővárosában 1986 október 11-16-ig miután átnézték a tanulmányt a mesterséges megtermékenyítés témaköréről, meghallgatták szakértők véleményét, a tanács számára bizonyítottá vált, hogy manapság 7 fajta módszert használnak a mesterséges megtermékenyítésre.
Ezért a tanács a következőt döntötte:
Elsődlegesen a következő 5 módszer mindegyike vallásilag tilos magában a felmerülő negatív következmények miatt a leszármazás összezavarása,az anyaság elvesztése és egyéb Shariaval ellentétes dolgok miatt.

Ezek a módszerek tiltottak:

1. A férj spermájából és egy idegen nő (nem a feleség) petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a feleség méhébe
2. Egy donor (aki nem a férj) spermájából és a feleség petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a feleség méhébe
3. A férj spermájával termékenyítik meg a feleség petesejtjét amit egy béranya méhébe ültetnek be és ő hordja ki a magzatot
4. Egy donortól származó sperma által megtermékenyített donor petesejtet ültetnek be a béranya méhébe
5. A férj spermája és a feleség petesejtjéből megtermékenyített petesejtet ültetnek be a férj egy másik feleségének a méhébe

Másodszor, nincs probléma a 6. és 7. módszer igénybevételével szükség esetén, amennyiben minden megfelelő óvintézkedést betartanak. Ezek a módszerek:
6. A férj spermájából és a feleség petesejtjéből az in vitro eljárás során megtermékenyítésre került petesejt kerül beültetésre a feleség méhébe.
7. Mesterséges megtermékenyítés a férj spermája által a feleség méhének megfelelő részébe való beültetéssel a fogantatás érdekében.

Muhammad ibn Adam al-Kawthari mufti
Darul Iftaa, Leicester, UK

Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Megosztások
Legfrissebbek
Cikkek
Letöltések
Megjegyzések
Kapcsolatfelvétel és kérdés beküldése:

admin@abuhanifa.hu
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése